VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ JE NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ ZPŮSOB OPRAVY KOMÍNŮ

Dělá se obvykle před připojením spotřebiče na kouřovou cestu. Používá se zejména v kombinaci s frézováním. Frézování je rozšiřováním komínového průduchu na větší průměr. Po vyfrézování je nutné komín vyvložkovat z důvodu těsnosti a požární bezpečnosti. Frézováním lze vyčistit i částečně zadehtovaný komín. Některé komíny jsou však rozměrově dost velké na aplikaci nerezové vložky bez nutnosti frézování.

  • Přecházíte na jiný druh paliva,
  • váš komín špatně táhne,
  • stěny komínu narušuje vlhko a kondenzát ze spalin,
  • uvnitř místnosti je cítit zápach spalin,
  • původní vložka nebo průduch už dosluhují a neplní svůj účel,
  • komínový průduch je ve špatném technickém stavu – neodpovídá předpisům,
  • průměr průduchu neodpovídá parametrům spotřebiče.

Pokud jste odpověděli ano alespoň u některého z bodů, může pro vás být řešením VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ...

Postup vložkování

Spočívá v zasunutí nerezové komínové vložky do původního, většinou zděného komínu. Vložkuje se buď pevnou vložkou nebo flexibilní hadicí. Tato hadice se použije tam, kde hrozí nerovnost komínu a pevná trubka by se mohla zaseknout.

V místě připojení spotřebiče a otvoru pro kontrolu a vybírání sazí se provedou ve stávajícím plášti otvory. Nová vložka se spouští ústím komínu dolů. Jednotlivé díly je potřeba zajistit nýtováním, aby se spoj nepoškodil. Pokud to vnitřní průměr komínu dovolí, je vhodné na vložku nasadit izolační skořepinu, pro zajištění stabilní teploty spalit.

Nejpoužívanějším materiálem pro vložkování komínů je nerezová ocel. Nerezové komínové vložky vynikají především dlouhou životností (spojenou s dlouhou zárukou), univerzálností (hodí se pro všechny druhy paliv) a flexibilností (vyrábí se v různých velikostech a tloušťkách materiálu, snadno se vedou v různých úhlech).

Galerie vložkování komína V OKOLÍ HRADCE KRÁLOVÉ A PARDUBIC

Jste z okolí Hradce Králové či Pardubic a potřebujete vyvložkovat komín?

Kontaktujte nás