Dopojování spotřebičů na komín

Pro bezvadnou funkci celé spalinové cesty je velmi důležité správné napojení spotřebiče na komín.

Spotřebiče jsou např.:

  • krbová kamna a vložky, krby
  • kotle na plyn nebo tuhá paliva
  • kondenzační plynové kotle
  • spotřebiče na kapalná paliva


Spotřebič se ke komínu připojuje kouřovodem. Mimo připojení spotřebiče ke komínu musíme myslet také na přivedení vzduchu do místnosti, kde je spotřebič. Komín by měl svou konstrukí a správou vložkou odpovídat kotli, který chceme pro vytápění domu použít. Po připojení kouřovodu na komín dojde k odvodu spalin nad střechu domu.

Kouřovody jsou plechové a mohou být jak viditelné, tak zakryté snadno odnímatelným krytem. Svisle musí být veden 0,5 metru nad přerušovačem tahu a poměr jeho stoupání do sopouchu musí být 1:10. Nejdelší kouřovod může měřit 3 metry. Kouřovod by ale neměl překročit čtvrtinu výšky daného komínu. Kouřovod musí mít stejný rozměr svého průřezu, jako má komín. Jeho průřez také nesmí být větší oproti průřezu sopouchu, protože by k němu nešel připojit.

Společný nebo samostatný komín?

Pokud máme společný nebo samostatný komín, můžeme k němu spotřebič připojit. Do samostatného komínu připojíme jeden spotřebič na jednom poschodí samostatným kouřovodem a do samostatného komínového průduchu. Chceme-li připojit víc spotřebičů stejného uživatele, připojujeme je samostatným či společným kouřovodem do společného průduchu.

Do společného komínu můžeme připojit maximálně dva spotřebiče v podlažích nad sebou, pokud jde o jednu užitkovou jednotku (rodinný dům atd.). Při vytápěním plynnými palivy, lze připojit maximálně 10 spotřebičů na jeden komínový průduch – nejvíce 4 spotřebiče v jednom patře.

Galerie komínů V OKOLÍ HRADCE KRÁLOVÉ A PARDUBIC

Jste z okolí Hradce Králové či Pardubic a potřebujete dopojit spotřebič na komín?

Kontaktujte nás