Revize komínu a revize spalinových cest

Provádíme revize komínů (revize spalinové cesty) dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. na všech typech komínů u rodinných domů, bytových domů i průmyslových objektů.

Revize se provádí:

a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,

b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,

d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,

e) po komínovém požáru, nebo

f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

 

Nově nabízíme ,,předrevizní" konzultaci na stavbách

Nejste si jisti, že Vám stavební či jiná firma správně instalovala komín? Zda dodržela všechny požadavky ČSN zejména ČSN 734201? Nabízíme Vám konzultaci a prohlídku takového díla ještě před dokončením stavby. Náklady na dodatečné opravy po dokončení stavby bývají zpravidla výrazně vyšší než konzultace a v mnoha případech je samotná proveditelnost oprav dosti náročná a ne vždy úplně možná!

Konzultace před zakoupením či připojením spotřebiče

Uvažujete o výměně spotřebiče? Doporučujeme ověřit si, zda vůbec lze Váš nový spotebič připojit na původní komín, případně za jakých podmínek lze výměnu provést. 

Jak postupovat v případě zjištěných závad?

V případě zjištěných budete s těmito závadami na místě seznámeni. Je na Vás, zda si závady odstraníte vlastními silami, nebo zda využijete našich odborných služeb. Vždy se však snažíme hledat řešení.

Máte zájem o revizi komínu či konzultaci?

KONTAKTUJTE NÁS