Rekonstrukce komína - co si pod ní představit?

Pod rekonstrukcí komína si lze kromě frézování a vložkování komínů představit také přestavby a opravy nadstřešní části komína. Nadstřešní část je nejvíce namáhaná, působí na ni povětrnostní vlivy, spaliny a kondenzát, který vzniká z důvodu ochlazování komínu v nadstřešní části.

Nejčastější závady:

 1. rozpadlé cihly, krycí deska, nebo prasknutí nadstřešní části
 2. vypadaná malta ze spár
 3. prasklé komínové vložky
 4. dehtové skvrny prosakující skrz zdivo
 5. sirný zápach v místnostech kudy prochází komín
 6. malý tah při výměně spotřebiče či změně paliva
 7. nefunkční oplechování

Při řešení nevyhovujícího stavu nadstřešní části komínu musíme vzít v potaz aktuální stav a míru poškození. Nutností je také zjistit, jestli je nevyhovující pouze nadstřešní část komínu nebo je nutné rekonstruovat celou spalinovou cestu vložkováním případně i vyfrézováním.

Oprava nadstřešní části

V případě méně závažného poškození je možná oprava např. :

 • částečné vyzdění, případně omítnutí
 • vyspárování zdiva
 • výměna prasklé vložky
 • výměna krycí desky
 • zateplení nadstřešní části
 • oprava či výměna oplechování komínu

Ubourání nadstřešní části a výstavba nové:

V případě závažnějšího poškození, je vhodnější nadstřešní část zbourat a vystavět znovu.

- Vyzdění z komínových tvárnic,

uvnitř musí být vložka obalená komínovou izolací. Takto nově postavená nadstřešní část musí být co nejdříve oplechována a povrchově upravena vhodným prostředkem odolným vůči povětrnostním vlivům.

- Nahrazení nadstřešní části nerezovým izolovaným nástavcem.

Rekonstrukce se také může týkat úpravy nebo opravy sopouchů:

Při pořízení nového spotřebiče je časté, že je potřeba jiný druh připojení. Sopouch nebo čistící díl jsou potřeba v jiné výšce, z jiné strany komínu nebo v jiném podlaží než bylo původně.

Pokud tuto změnu nelze vyřešit kouřovody nebo vybetonováním soklu pod nový spotřebič, je v takovém případě nutné přistoupit k vysekání nového otvoru pro sopouch nebo čistící dvířka do stávajícího zdiva či komínové vložky.

Galerie rekonstruovaných komínů V OKOLÍ HRADCE KRÁLOVÉ A PARDUBIC

Jste z okolí Hradce Králové či Pardubic a potřebujete rekonstruovat komín?

Kontaktujte nás